i9133手游平台logo
领取新手卡

more服务器列表

  • 06-22 12:102190
  • 06-20 09:572187
  • 06-20 00:252138
  • 06-12 18:382174
  • 06-12 18:382174
  • 06-07 20:532171
  • 06-01 15:222163
  • 05-25 23:092160
  • 05-21 22:091380
  • 05-16 15:452140

客服中心

小塔米QQ:2757363827

当前位置:首页 > 领取新手卡领取新手卡

礼包奖励:军功*5000+魂石*100+铜钱*50000

(礼包通服使用,随意选择任一区服领取即可)进入游戏主页面点击【奖励】-【礼包兑换】,输入激活码后即可领取奖励。