i9133手游平台logo
领取新手卡

more服务器列表

  • 09-17 11:251377
  • 09-12 11:341376
  • 09-09 15:161375
  • 09-06 23:261374
  • 09-03 11:551373
  • 08-31 11:251372
  • 08-29 12:441351
  • 08-27 11:151350
  • 08-25 11:101349
  • 08-24 13:271348

客服中心

小塔米QQ:2757363827

当前位置:首页 > 领取新手卡领取新手卡

礼包奖励:军功*5000+魂石*100+铜钱*50000

(礼包通服使用,随意选择任一区服领取即可)进入游戏主页面点击【奖励】-【礼包兑换】,输入激活码后即可领取奖励。